Deutsch-tschechisches Neujahrskonzert mit Magdalena Mestlová, Hana Pumrová, Jan Esterle

Selb / Erkersreuth, Kirche zum guten Hirten - Sa. 12. Januar 2019

Deutsch-tschechisches Neujahrskonzert mit Magdalena Mestlová, Hana Pumrová, Jan Esterle