Greiz, Alte Papierfabrik - Sa. 17. August 2019

"Open Kuga": Familiennachmittag, 20 Uhr, Animo Sono, Morado, Frollein Smilla, Bornzero (Reggae Rock u.a.)