Oldtimertreffen

Coburg, Schlossplatz - So. 9. Mai 2021

Oldtimertreffen